Zapytanie ofertowe POIR/LIM/09/2018

16.10.2018r.

Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją przez Limatherm S.A. Projektu Nr POIR.02.01.00-00-0097/15
Utworzenie centrum B+R wykonywania odlewów specjalnego przeznaczenia ze stopów aluminium metodą wysokociśnieniową zimnokomorową,
charakteryzujących się podwyższoną szczelnością i bezpieczeństwem użytkowania
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty sprzedaży i dostarczenia do Limatherm S.A:
 
stanowisk komputerowych wraz z systemem do zbierania
danych – serwera do archiwizacji zbieranych danych
 
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Powrót do listy aktualności