Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/LIM/SS/2019 dla LIMATHERM SA.

Zapytanie ofertowe nr 1/POIR/LIM/SS/2019 dla LIMATHERM SA.

22.01.2019r.

Szanowni Państwo,
 
W wyniku weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/POIR/LIM/SS/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku, przeprowadzonej zgodnie z zasadami oraz kryteriami oceny ofert przyjętymi w ww postępowaniu przesyłam informację o wynikach konkursu.
 
Z poważaniem,
Stefan Sukiennik

Powrót do listy aktualności