Informacja o wyborze wykonawcy - Zapytanie ofertowe nr 13/POIR/LIM/SS/2019 dla LIMATHERM SA.

Informacja o wyborze wykonawcy - Zapytanie ofertowe nr 13/POIR/LIM/SS/2019 dla LIMATHERM SA.

30.01.2019r.

Szanowni Państwo,
 
W wyniku weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 13/POIR/LIM/SS/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, przeprowadzonej zgodnie z zasadami oraz kryteriami oceny ofert przyjętymi w ww postępowaniu przesyłam informację o wynikach konkursu.

Powrót do listy aktualności